Din cuvânt de întâmpinare la Dicționarul „Fețele durerii. Apel la memorie”

Prof. univ. dr. Marian Cojoc Din cuvânt de întâmpinare la Dicționarul „Fețele durerii. Apel la memorie”, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 134. „Numai suferința înnobilează”, scria cândva…Alfred De Musset („La numit de mai”), în vreme ce Andre Malraux, în a sa „L’Espoir” considera, în „consonanță” deplină cu Musset că „moartea nu este un …

Citește mai mult

Prefață la Fețele durerii. Apel la memorie

Prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru Prefață la Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie-Martie 2018, p. 270. Tânărul scriitor Daniel Lăcătuș, născut în 1988, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde a urmat jurnalismul, ne propune un demers istoric intitulat inspirat Fețele durerii. Apel la memorie, având subtitlul Personalități decedate în închisorile comuniste. …

Citește mai mult

Cuvânt de întâmpinare la Dicționarul Fețele durerii. Apel la memorie

Acad. Dan Berindei Cuvânt de întâmpinare la Dicționarul Fețele durerii. Apel la memorie, în Rotonda valahă, anul III, nr. 8, Ianuarie – Martie 2018, p. 300. Suntem lipsiți de un amplu dicționar biografic al României, în care să fie oglindite, prin persoane, etapele unei istorii complicate, pe un teritoriu binecuvântat de Dumnezeu, dar și așezat – după expresia cronicarului – …

Citește mai mult

Valori cultural-istorice Hunedorene

Prof. Dr. Acad. Nicolae Edroiu Valori cultural-istorice Hunedorene, în Apel la memorie, anul I, nr. 1, pp. 34, 35. Cercetarea trecutului istoric al diferitelor regiuni, microzone şi localităţi ale țării s-a constituit încă mai demult într-o direcţie de investigaţie ştiinţifică în Istoriografia română. O bibliografie a istoriei locale poate fi pusă astăzi la dispoziţia cercetătorilor, a celor interesaţi în asemenea problematică, …

Citește mai mult

Presa din Hunedoara.Contribuții privind jurnalismul de investigație

Lect. univ. dr. Viorel Nistor Presa din Hunedoara.Contribuții privind jurnalismul de investigație, în Constelații diamantine, anul IX, nr. 3 (91), martie 2018, pp. 31, 32 Tânărul jurnalist și poet Daniel Lăcătuș (autor și coordonator al mai multor cărți publicate) aruncă ancora și în domeniul documentaristicii și al istoriei presei scoțând acest volum intitulat, întrucâtva înșelător, Jurnalismul de investigație în mass-media …

Citește mai mult

O istorie a jurnalismului din județul Hunedoara

Constantin Stancu O istorie a jurnalismului din județul Hunedoara, în Contraatac, anul XVII, nr. 37, noiembrie 2016, pp. 99, 100; Boem@, anul IX, nr. 3 (97), martie 2017, pp. 30, 31. Daniel Lăcătuș este pasionat de istoria locului unde trăiește, Călan, județul Hunedoara. Are avantajul de a fi scriitor, talentul îl ajută să vadă lucrurile în profunzime. Cartea sa de …

Citește mai mult

Presa hunedoreană şi provocările istoriei

Conf. Univ. Dr. Gabriel Hasmațuchi Presa hunedoreană şi provocările istoriei în Saeculum, anul XV (XVII), nr. 2 (42) / 2016 serie nouă, pp. 266 – 269. Daniel Lăcătuş (n. 1988, Călan, jud. Hunedoara) face parte din noua generaţie de cercetători ai presei româneşti. Înzestrat cu talent şi cu diverse aptitudini – poet, jurnalist cultural şi istoric, membru, din 2011, al …

Citește mai mult

Poezia creştină a Călanului în prima jumătate a secolu- lui XX

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Necula Poezia creştină a Călanului în prima jumătate a secolului XX, nr. 157/2020, p. 13 Credem teologiei ce ne spune că fiecărei cetăți Dumnezeu i-a pus de strajă un Înger. Un freamăt de lumină îl însoțește și din strălucirea acestuia se naște poezia cetății. Un soi de cânt antifonic în Liturghia ce ține în pomenire neamul …

Citește mai mult

Oastea Domnului și poezia la Călan

Alexandru Cistelecan Oastea Domnului și poezia la Călan, în Mesagerul Sfântului Anton, anul XXIV, nr 145, noiembrie – decembrie 2017, p. 28.   Poet demn de toată consideraţia, Daniel Lăcătuş e angajat şi într-o campanie de recunoaştere şi afirmare – culturală a Călanului. Străduinţele sale – admirabile în felul lor! – vor să dea orăşelului cu vechi (dar pierdut) prestigiu siderurgic …

Citește mai mult